პლასტიკური კონტეინერების წარმოება.
თვითწებვადი და ტერმოშემცირებადი ეტიკეტების წარმოება.
ვაკუუმის პაკეტებისა და პოლიამიდის სარტყელის წარმოება.
ინგრადიენტები, ტექნოლოგიური გადაწყვეტილიბები.
მენიუ