ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი სასაწყობო კომპლექსი

ნოემბერში 1000 კვ.მ ფართობის ახალი სასაწყობო კომპლექსი სრულად ექსპლუატაციაში შევიდა. ამან საშუალება მოგვცა შეგვემცირებინა სატრანსპორტო ხარჯები და მზა პროდუქციის წარმოებისთვის ამოცანების შესრულების ვადები.

ახალი სასაწყობო კომპლექსი

საწყობის მუშაკთა ბრიგადა ახალ საწყობში

მენიუ